Српски | English

проф. др Александар Цвјетић

image

Име и презиме: проф. др Александар Цвјетић

Телефон: 3219 191; fax: 3245-152

Е-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 157

Консултације: петак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за заштиту на раду и заштиту животне средине

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2005 Рударско-геолошки факултет Група предмета на Катедри за вентилацију
Докторат Рударско-геолошки факултет Вентилација, техничка и еколошка заштита
Магистратура 1996 Рударско-геолошки факултет Техничка заштита
Диплома 1992 Рударско-геолошки факултет Техничка заштита

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Заштита животне средине Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Одводњавање рудника Рударско инжењерство ОАС 2+1
Техничка заштита и безбедност на раду Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Техничка заштита и безбедност на раду Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Загађење и заштита ваздуха Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Бука и вибрације Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Индустријска вентилација Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ззс) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗЗС-IV) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗР-IV) Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 0+8
Систем управљања заштитом на раду Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Сигурност и заштита у рударским технолошким процес Рударско инжењерство ДОС 4+0
Аерозагађење Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Бука у животној средини ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Загађење и заштита ваздуха ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Заштита животне средине ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+0+0+0
Одводњавање рудника ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (ЗЖС) ОАС: Инжењерство заштите животне средине 0+0+0+0
Стручна пракса (ЗЖС) ОАС: Инжењерство заштите животне средине 0+0+0+0
Техничка заштита и безбедност на раду ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Заштита ваздуха ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Аерозагађење ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+6
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Словенија, Шмарјешке Топлице, 14-16 Јуна 2005, Тренинг курс - LIMA Environmental Noise Calculation and Mapping Software;
  2. Србија, Београд, Привредна Комора Србије, Центар за Едукацију и Стручно Образовање, 30.05.2006. г., Семинар - Примена прописа о процени утицаја на животну средину.