Српски | English

проф. др Сузана Лутовац

image

Име и презиме: проф. др Сузана Лутовац

Телефон: 3219 203

Е-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 149

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударске радове и израду подземних просторија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи рударства Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геотехника ОАС 2+0
Технологија материјала Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+2
Експлозиви и системи за иницирање Рударско инжењерство ОАС 2+1
Заштита од минирања Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Израда тунела и комора Рударско инжењерство ОАС 2+2
Техника бушења и минирања Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПГ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Израда подземних просторија минирањем Рударско инжењерство ДАС 2+2
Мере заштите при изради подземних просторија Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Савремени материјали Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Експлозиви и системи за иницирање ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Заштита од минирања ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Израда тунела и комора ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Основи рударства ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геотехника 2+1+0+0
Стручна пракса (ПГР) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Техника бушења и минирања ОАС: Инжењерство заштите животне средине, Геофизика 2+2+0+0
Технологија материјала ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Израда подземних просторија минирањем ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Подземни инфраструктурни објекти ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Савремени материјали ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0