Српски | English

доц. др Марија Илић

image

Име и презиме: доц. др Марија Илић

Телефон: 3219 151

Е-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Адреса:    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хемију

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хемија Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+2
Хемија и прерада нафте и гаса Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Анализа загађивача радне и животне средине Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Анализа загађивача животне средине ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Хемија ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Хемија и прерада нафте и гаса ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Одабрана поглавља хемије ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0