Српски | English

проф. др Дејан Ивезић

image

Име и презиме: проф. др Дејан Ивезић

Телефон: 3219 159

Е-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 52

Консултације: среда 13-14.30

Лична презентација:

Катедра: Катедра за опште машинство и термодинамику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Докторат 2004 Машински факултет Аутоматско управљање
Магистратура 1999 Машински факултет Аутоматско управљање
Диплома 1994 Машински факултет Аутоматско управљање

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Хидрауличне и пнеуматске машине Рударско инжењерство ОАС 2+1
Аутоматизација Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Енергетика и одрживи развој Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Транспорт гаса и компресорске станице Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Пројектовање гасоводних система Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Технологија машинске обраде Рударско инжењерство ОАС 2+2
Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала Рударско инжењерство ОАС 2+1
Системи аутоматског управљања Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ДАС 2+2
Мултиваријабилни системи управљања Рударско инжењерство ДОС 4+0
Управљање и рационално коришћење природног гаса Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Гасоводни системи и компресорске станице ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Основе енергетике ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Технологија машинске обраде ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Аутоматизација и управљање процесима ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Енергетика и одрживи развој ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Енергетски системи и моделирање у енергетици ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Мултиваријабилни системи управљања ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања: