Српски | English

проф. др Зоран Глигорић

image

Име и презиме: проф. др Зоран Глигорић

Телефон: 3219 178; fax: 3230-255

Е-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 119

Консултације: среда 13-14

Лична презентација:

Катедра: Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2015 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена
Докторат 2004 Рударско-геолошки факултет Подземна експлоатација
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Подземна експлоатација

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Законска регулатива у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+1
Пројектовање подземних производних система Рударско инжењерство ОАС 2+2
Организација рударске производње Рударско инжењерство ОАС 2+2
Технологија подземне експлоатације слојевитих лежишта Рударско инжењерство ОАС 2+1
Основе евалуације пројеката у минералној индустрији Рударско инжењерство ОАС 2+1
Трајно затварање рудника Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Управљање пројектима у подземној експлоатацији I Рударско инжењерство ОАС 2+1
Оптимизација конструкције подземних производних система Рударско инжењерство ДАС 2+2
Управљање пројектима у подземној експлоатацији II Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Законска регулатива у рударству ОАС: Рударско инжењерство
ДАС: Геологија
2+2+0+0
Затварање рудника ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе подземног откопавања лежишта угља ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Организација производње ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Евалуација рудника са подземном експлоатацијом ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Дискретни модели стенског масива ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Оптимизација пројектовања подземних рудника ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0