Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Нелинеарна динамика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (I семестар -DOS), Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Нелинеарна динамика

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Matematika 1, Matematika 2

Циљ предмета: Upoznavanje kandidata sa teorijom iz nelinearne dinamike

Исход предмета: Osposobljavanje kandidata za primenu teorije u konkretnim problemima

Садржај предмета:

Теоријска настава
Uvod u nelinearnu dinamiku. Diferencijalne jednčine prvog reda i njihove bifurkacije. Analiza u faznoj ravni. Granični krugovi i njohove bifurkacije. Lorencove jednačine. Haos. Iterirana preslikavanja. Udvajanje perioda. Fraktali.Strani atraktori

Литература:

  1. Nonlinear dynamics and chaos - With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering by Steven H. Strogatz

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: mentorski rad

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 0
Практична настава 0
Колоквијуми 0
Семинари 0

Додатни услови оцењивања: -