Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет
Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине - основне академске студије

Услови за упис: Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon

Циљеви студијског програма: 

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription discounts cards click viagra discount coupon

Даљи приступ: Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Професионални статус: Дипломирани инжењер заштите животне средине

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
vermox prodej vermox spc vermox cena

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Радојичић Марија
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Лабан Александар
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Пуцановић Зоран
  Радојичић Марија
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Васковић Нада
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Пуцановић Зоран
  Радојичић Марија
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
  Лабан Александар
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Радојичић Марија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока4 2 +2
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Анализа загађивача животне средине 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
          [врх стране]
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одлагање индустријског отпада 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Припрема и рециклирање отпада 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Мониторинг у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока7 2 +2
Бука у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
Предмет изборног блока8 2 +2
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Геоинформатика 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Заштита од минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години