Српски | EnglishХидрогеологија - докторске академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Пројекат дипломског рада 3 +3 8 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Бајић Драгољуб
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Практични истраживачки рад 0 +8 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
Семинар 2 +2 4 Oбавезан
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Поломчић Душан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока1 2 +2
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 5 Изборни   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Регулација издани 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Изотопска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике) 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Водопривреда 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Моделирање подземних вода 2 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години