Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Општа минералогија 2 +3 7 Oбавезан   Вулић Предраг
Основи палеонтологије 2 +0 2 Oбавезан   Лазаревић Зорица
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Систематика минерала 2 +3 7 Oбавезан   Ерић Сузана
Систематска палеонтологија 2 +2 5 Oбавезан   Ђерић Невенка
  Џинић Бојана
Предмет изборног блока1 2 +2
Теренска настава из минералогије 1 +1 2 Oбавезан   Пачевски Александар
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Нацртна геометрија 2 +2 4 Изборни  
Биологија 2 +2 4 Изборни  
Математика 2 2 +2 4 Изборни   Станков Драган
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Општа стратиграфија 2 +1 3 Oбавезан   Рундић Љупко
Петрологија магматских и метаморфних стена 3 +3 7 Oбавезан   Срећковић Батоћанин Даница
  Костић Бојан
Петрологија седиментних стена 2 +3 6 Oбавезан   Гајић Виолета
Теренска настава из Структурне геологије 2 +1 3 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Геохемија 3 +2 6 Oбавезан   Јовић Видојко
Историјска геологија А 3 +2 6 Oбавезан   Радивојевић Дејан
Лежишта минералних сировина А 3 +2 6 Oбавезан   Јеленковић Раде
Основи геофизике А 2 +1 3 Oбавезан   Ђурић Драгана
Предмет изборног блока3 2 +2
Теренска настава из Петрологије 1 +2 4 Oбавезан   Срећковић Батоћанин Даница
  Костић Бојан
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Геостатистика Б 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години