Српски | EnglishГеофизика - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебна поглавља из математике 2 +0 +6 10 Oбавезан   Станков Драган
Пројекат докторске дисертације 0 +0 +5 10 Oбавезан
Предмет изборног блока11 5 +0 +2
Специјалне области физике 2 +0 +6 10 Oбавезан   Дамњановић Весна
Предмет изборног блока12 4 +0 +3
Семинарски рад I 0 +0 +5 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Изборни блок11 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Костић Александар
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни   Матовић Весна
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни   Животић Драгана
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Тољић Маринко
Изборни блок12 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Контактни метаморфизам 0 +0 Изборни   Васковић Нада
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема рада за часопис са сци листе 3 +0 +4 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Предмет изборног блока13 4 +0 +2
Предмет изборног блока14 4 +0 +3
Семинарски рад II 0 +0 +8 10 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Теренска и/или лабораторијска активност I 3 +0 +3 10 Oбавезан
Теренска и/или лабораторијска активност II 3 +0 +3 10 Oбавезан
Изборни блок13 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни   Васић Небојша
Палеогеографија - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Ненадић Драженко
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
Теоријски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми II 4 +0 +2 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Изборни блок14 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
Глобални геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
Субкилометарски геофизички проблеми I 4 +0 +3 10 Изборни   Сретеновић Бранислав
  Михајловић Споменко
  Цветков Весна
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Докторска дисертација 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ГФ) 3 +0 +20 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години