Српски | EnglishГеотехника - докторске академске студије

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан   Лапчевић Радојица
  Марјановић Милош
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Ирена
Геотехничке мелиорације 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Инжењерска геодинамика 2 2 +3 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Фундирање 2 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Студијски истраживачки рад (ГТ) 0 +0 +8 4 Oбавезан
Стручна пракса (гт) 0 +0 +3 2 Oбавезан   Чаки Ласло
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 18 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години