Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Станков Драган
  Ристић Маја
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ристић Маја
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Станков Драган
  Ристић Маја
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ристић Маја
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 4 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Бушотински флуиди 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан   Костић Александар
Физика лежишта флуида 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Експлоатација нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина I 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (инг) 0 +8 4 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Истражно бушење за нафту и гас 2 +1 4 Изборни  
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +2 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Вучинић Душица
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години