Српски | EnglishИнжењерство нафте и гаса - докторске академске студије

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан   Ивић Александар
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида 2 +2 6 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Технологија испирних флуида 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Пројектовање и израда диригованих бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Пројектовање и израда истражних бушотина 2 +2 6 Изборни   Лековић Бранко
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија припреме и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Изборни  
Стимулација производних система 2 +2 6 Изборни   Даниловић Душан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години