Српски | EnglishРударско инжењерство - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Изборни блок1 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Напредне теме инжењерске математике 4 +0 +6 10 Изборни  
Нелинеарна динамика 4 +0 +6 10 Изборни   Гроздановић Инес
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 +6 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Одабрана поглавља из Механике флуида 4 +0 +6 10 Изборни   Васовић Небојша
Савремени материјали 4 +0 +6 10 Изборни   Лутовац Сузана
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Извори и детекција електромагнетског зрачења 4 +0 +6 10 Изборни   Дамњановић Весна
Интелигентни системи за подршку одлучивању 4 +0 +6 10 Изборни   Обрадовић Иван
  Станковић Ранка
Изборни блок2 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Метод коначних елемената 4 +0 +6 10 Изборни
Методе оптимизације 4 +0 +6 10 Изборни
Пројектовање информационих система 4 +0 +6 10 Изборни   Обрадовић Иван
  Станковић Ранка
Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине 4 +0 +6 10 Изборни  
Хемија у рударству 4 +0 +6 10 Изборни  
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 +6 10 Изборни   Ивезић Дејан
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Изборни блок3 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода II 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта 4 +0 +6 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте 4 +0 +6 10 Изборни   Даниловић Душан
Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Механохемијска активација 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни   Танасијевић Милош
Управљање и рационално коришћење природног гаса 4 +0 +6 10 Изборни   Ивезић Дејан
Рециклирање комуналног отпада 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Оптимизација и планирање површинских копова 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Сигурност и заштита у рударским технолошким процес 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Одабрана поглавља из израде подземних просторија 4 +0 +6 10 Изборни   Токалић Раде
Изборни блок4 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање отпадом - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни   Кнежевић Динко
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 +6 10 Изборни   Вучинић Душица
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Лазић Предраг
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни   Костовић Милена
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 +6 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 +6 10 Изборни   Гојковић Небојша
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Техноекономска оцена пројекта у рударству II 4 +0 +6 10 Изборни   Колоња Божо
Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни   Игњатовић Драган
Периоди и процеси у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни   Илић Саша
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години