Српски | EnglishМеханизација у рударству - основне академске студије

Студијски профил Механизација у рударству је конципиран тако да сублимира неопходна знања из области рударства, машинства, електротехнике као и системских наука, на нивоу потреба стручњака, који ће радити на пословима машинског одржавања, експлоатације и пројектовања рударске механизације. Квалитет стечених знања пружа дипломираним инжењерима могућности запослења у разнородним областима у јавном и приватном сектору, на пословима: машинског одржавања и експлоатације машина и уређаја у системима експлоатације угља, метала и неметала, нафте и гаса; инжењера у фабрикама рударске опреме (пројектовање, развој и оперативни послови); у пројектантским кућама; у представништвима страних фирми за производњу рударске опреме и њиховим сервисним центрима.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
prescription discounts cards click viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи конструисања 2 +2 6 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Преносници снаге на рударским машинама 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Технологија машинске обраде 2 +2 6 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Предмет изборног блока30 2 +1
Предмет изборног блока31 2 +1
Предмет изборног блока32 2 +1
Одржавање рударских машина 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Предмет изборног блока33 2 +1
Предмет изборног блока34 2 +1
Предмет изборног блока35 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ МЕ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок30 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Поузданост рударских машина 2 +1 4 Изборни   Танасијевић Милош
Компоненте и системи енергетске електронике 2 +1 4 Изборни  
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок31 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни  
Транспорт гаса и компресорске станице 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок32 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Чокорило Војин
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок33 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Дизалични уређаји 2 +1 4 Изборни  
Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена 2 +1 4 Изборни   Милисављевић Владимир
Машине за припрему минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок34 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Извозна постројења 2 +1 4 Изборни  
Трибологија 2 +1 4 Изборни  
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок35 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +1 4 Изборни   Чокорило Војин
Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години