Српски | EnglishПовршинска експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије

Студијски профил Површинска експлоатација будућим рударским инжењерима обезбеђује актуелна знања из технологије експлоатације, бушења и минирања, пројектовања, организације рада, менаџмента и, посебно, информатике. Другим речима овај профил омогућава им: да буду креатори технолошког процеса у површинској експлоатацији, да самостално и тимски пројектују у рударским институтима и другим пројектантским организацијама, да буду консултанти у свим привредним областима, да самостално раде одговарајуће бизнис планове, да се баве предузетништвом путем концесија, да се баве пословима надзора у рударству и да успешно организују набавку и продају рударских машина. За инжењере овог профила су заинтересоване бројне области привредног, јавног и приватног сектора. широка могућност за запошљавање нуди се и у иностранству.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
pharmacy discounts site pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Бушење и минирање на површинским коповима 2 +2 6 Oбавезан   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Одводњавање површинских копова 2 +2 6 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Транспорт на површинским коповима 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Предмет изборног блока8 2 +1
Пројектовање површинских копова 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Предмет изборног блока11 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Кричак Лазар
  Шубарановић Томислав
  Димитријевић Бојан
  Илић Саша
  Неговановић Миланка
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Подводна експлоатација минералних сировина 2 +1 4 Изборни   Илић Саша
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +1 4 Изборни   Игњатовић Драган
Поузданост рударских машина 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима 2 +1 4 Изборни  
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сеизмика минирања 2 +1 4 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлоатација и обрада камена 2 +1 4 Изборни   Неговановић Миланка
Менаџмент у рударству 2 +1 4 Изборни   Шубарановић Томислав
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Системи површинске експлоатације 2 +1 4 Изборни   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години